☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Sobota 07.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona Danych Osobowych

Informacja o prywatności

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu pod adresem: iod@winbpoznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a.podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b.podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji)
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 

Kinga Boguła

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

iod@winbpoznan.pl 

 

 

 

 

Wytworzył:
Monika Kaczmarek
(2018-05-25)
Udostępnił:
Paula Antosik
(2018-05-25 10:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kossak
(2018-08-22 14:38:45)
 
 
ilość odwiedzin: 962016

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X