☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Poniedziałek 01.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne   

 • Fokus elementów interaktywnych nie zawsze jest widoczny   
 • Kod strony może zawierać przestarzały kod HTML, niezgodny ze współczesnymi standardami   
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
 
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe   

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Zajączkowska.   
 • E-mail: dostepnosc@winbpoznan.pl   
 • Telefon: 618541154 (sekretariat WINB), 603 194 190
 
Każdy ma prawo:  
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać:
  
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,   
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,   
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   
 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu   
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań   
 • E-mail: winb-pn@poznan.uw.gov.pl   
 • Telefon: 618541154
 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

al. Niepodległości 16/18 (budynek C piętro III)

 

Dostęp do budynku C możliwy jest wejściem do budynku głównego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (budynek A).

Przed budynkiem A znajduje się podjazd, zapewnione są miejsca parkingowe przed podjazdem.
 
Przeszklone drzwi do budynku A otwierane są automatycznie, umożliwiają wejście do holu głównego. W holu zapewnione są miejsca do siedzenia oraz zapewniona jest toaleta dla osób niepełnosprawnych (w budynku C brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych).
 
Dostęp do pomieszczeń WINB znajdujących się na III piętrze w budynku C możliwy jest schodami (zapewnione poręcze) oraz windami w budynku A,B i C. Przejście pomiędzy budynkami w niektórych miejscach oddzielone jest przeszklonymi drzwiami, otwieranymi w sposób tradycyjny z samozamykaczem.
 
W windach w budynku B zapewnione są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Winda w budynku C umożliwia swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

W łączniku pomiędzy budynkiem B i C występują różnice wysokości. Przeszkodą pionową są schody. Przed schodami na piętrze II i III znajduje się platforma dla wózków inwalidzkich. Platforma może być obsługiwana samodzielnie przez osobę niepełnosprawną.
 
Stopnie schodów oznaczone zostały taśmami ostrzegawczymi.
 
Do pomieszczeń WINB prowadzą szerokie korytarze. Przy pomieszczeniach po prawej stronie drzwi znajdują się tablice informacyjne. Sekretariat WINB oznaczony jest tablicą informacyjną.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń WINB można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Klient może komunikować się z pracownikami WINB osobiście, telefonicznie, e-mail, ePUAP. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. 

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do klienta potrzebującego załatwić sprawę urzędową. W tym celu należy wcześniej telefonicznie umówić się na spotkanie albo po wejściu do budynku zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta. Po otrzymaniu informacji z Punktu Obsługi Klienta pracownik WINB przyjmie klienta w miejscu do tego wyznaczonym.
 
Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy będą mogły skorzystać z pomocy osoby przeszkolonej z j. migowego w terminie wyznaczonym przez klienta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres email: dostepnosc@winbpoznan.pl.
 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza windami).
 
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 

Co planujemy zrobić, poprawić dostępność?

 

Planujemy przeprowadzić szczegółowy audyt w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz sukcesywnie wdrażać nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie tej dostępności dla klientów WINB.

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Kossak
(2020-10-14 17:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kossak
(2020-12-30 21:18:26)

 
 
liczba odwiedzin: 1205855

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X