Utworzenie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

 

Inspektoraty nadzoru budowlanego utworzone zostały z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą ustrojową państwa. Weszły wówczas w życie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.), które dokonały rozdziału kompetencji wynikających z norm prawa budowlanego. 

Powstały dwa piony organów administracyjnych: organy administracji architektoniczno - budowlanej i organy nadzoru budowlanego. 

 

W województwie wielkopolskim utworzony został Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Poznaniu, wchodzący w skład zespolonej administracji rządowej w województwie oraz 35 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. 

 

 

Wytworzył:
Ewa Ślęzak
Udostępnił:
Zbąszyniak Anna
(2003-12-19 15:19:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kossak Marta
(2020-11-16 22:02:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki