☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Poniedziałek 01.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o prywatności

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

– rekrutacja na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119), zwanego dalej: „RODO” informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań; tel. 61 854-11-54; email: winb-pn@poznan.uw.gov.pl).
 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu pod adresem: iod@winbpoznan.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na podstawie:
 1. art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organie administracji rządowej(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. przepisów prawa pracy - ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach urzędów państwowych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. wyraźnego działania potwierdzającego zgodę, jakim jest aplikowanie na wolne stanowisko pracy - w odniesieniu do danych niewskazanych w przepisach prawa pracy, np. wizerunku lub szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione staroście zgodnie z art. 86 ust. 1 zd. pierwsze ustawy Prawo budowlane
  („Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego”). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz do spełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Ponadto, jeżeli starosta (spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).
 1. W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz kopii danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w którym przetwarzanie opierało się na przesłance zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1-2).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
 1. w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane oraz z przepisów prawa pracy – jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,
 2. w zakresie innych danych – jest dobrowolne.
 1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Kossak
(2020-12-14 09:35:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kossak
(2020-12-14 09:40:13)

 
 
liczba odwiedzin: 1205808

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X