☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Poniedziałek 01.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym - 2021

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Intensywne opady śniegu, a obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów.
Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty
stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją
zalegającego na dachach obiektów budowlanych śniegu, zwracam się do wszystkich
zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisu.
Jednocześnie przypominam właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom wszystkich
obiektów budowlanych o obowiązku ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami bezpieczeństwa oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

                                                                                    Wielkopolski Wojewódzki
                                                                                         Inspektor Nadzoru
                                                                                            Budowlanego

                                                                              Aida Januszkiewicz - Piotrowska

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Kossak
(2021-01-13 14:59:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kossak
(2021-01-13 15:02:05)

 
 
liczba odwiedzin: 1205805

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X